logo bg
S rozumem pro Tišnov!
kandidátka č. 5

VOLEBNÍ PROGRAM
STAN Tišnov 2018

Rekonstrukce náměstí

Náměstí je „výkladní skříní“ každého města a reprezentuje jeho identitu. Důležitý je nejen funkční, ale i estetický aspekt. Je také místem, kde se občané města schází při důležitých událostech, jako například rozsvěcování vánočního stromu, Svatováclavské hody atd. Tišnovské náměstí si zaslouží více pozornosti a péče, aby na něj mohli být Tišnováci opravdu hrdí a cítit se zde jako doma.

Smysluplné využití hotelu Květnice

Trendem měst velikosti Tišnova je vlastnit alespoň jednu polyfunkční budovu typu hotel Květnice v centru města, která může být využita například pro ubytování turistů, návštěv partnerských obcí, ale může sloužit široké veřejnosti jako restaurace. Hotel Květnice je významným objektem Tišnovského náměstí a jeho prodej do soukromého vlastnictví by výrazně omezil možnosti, jak s touto budovou zacházet.

Záchytné parkoviště u nádraží

Tišnov je významným centrem regionálního rozsahu pro více jak 50 obcí. S houstnoucí dopravou směrem do Brna získává integrovaná doprava stále více na důležitosti. Postavené parkoviště vedle nádraží již přestává kapacitně dostačovat a je potřeba se zamyslet nad řešením pro nejbližší budoucnost (např. více pater, podzemní parkoviště, …).

Rekonstrukce komunikací postižených výlukou opravovaných silnic

Dlouhotrvající rekonstrukce ulice Brněnské, ale i dalších komunikací, vede k vytvoření objízdných tras. Ty jsou samozřejmě zatěžovány nejen z pohledu nadměrné četnosti pohybu projíždějících vozidel, ale především jejich tonáží. V dohledné době je proto zapotřebí provést jak částečnou, tak i možná kompletní rekonstrukci těchto komunikací. Z pohledu budoucích investic Kraje na katastru města Tišnova je potřeba se z těchto zkušeností dostatečně poučit a na uzavírky se lépe připravit. A to jak z pohledu parkování, pohybu chodců, tak i z pohledu běžného provozu. Co je samozřejmě nesmírně důležité, je zkrátit vlastní dobu rekonstrukcí a to jak v projektové přípravě, zadání výběrového řízení, výběru zhotovitele, tak v neposlední řadě i kontrolou prováděných prací.

Sport pod jednou střechou

Jednou z hlavních priorit měst a obcí je zdravý a spokojený občan. Pohyb a sport je pro zdraví člověka zásadní. Tišnov a jeho krásné okolí přímo vyzývá k pohybovým aktivitám a aktivnímu odpočinku všech obyvatel.

Obyvatelé mohou využít bohatou síť turistických tras, cyklostezek, v létě si zaplavat v krásném koupališti, volný čas mohou trávit na venkovních hřištích, která jsou veřejnosti volně přístupná. Sportovat mohou ve sportovní hale, školních tělocvičnách, sokolovně, k dispozici jsou soukromá zařízení fitness.

Chybí plavecký bazén, kterým se pyšní spousta malých měst, tak důležitý pro výuku předškolních a školních dětí, posílení kondice a imunity dětí, dospělých i seniorů, pro který by se jistě našel prostor i finance.

Koncepce sportu se připravuje již několik let a stále není vytvořena. Důvodem je rozdílnost názorů jednotlivých sportovních subjektů a stále chybí vůle se na jednotné koncepci dohodnout.

Jedním z programových bodů našeho hnutí je vytvoření smysluplné a komplexní podpory pohybových a sportovních aktivit plně řízených a financovaných Městem Tišnovem ve spolupráci se sportovními subjekty a občany.

Pro příklad nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat do Bystřice n. Perštejnem.

Tišnov a okolí

Tišnov není důležitým centrem pouze pro jeho občany, ale také pro obyvatele okolních obcí, kteří do Tišnova dojíždí za prací, vzděláním, zábavou nebo např. k lékaři. Občané Tišnova naopak vyjíždí do okolních obcí a přírody načerpat energii nebo za rekreací. Tento vztah funguje oboustranně a je potřeba jej podporovat a rozvíjet např. budováním cyklostezek nebo integrovanou dopravou.