Milada Braunová

Milada Braunová
55 let, finanční poradce

Pocházím z Tišnova. Pokud jste se mnou nevázali uzly v junáckém oddíle Sasanek nebo necvičili  v Sokole nebo nestudovali na Gymnáziu v Tišnově, pak jsme se jistě potkali v dospělosti při řešení vašich financí. Proč kandiduji? Víte, pokud jen platíte včas za popelnice a poplatky za psa a nic od Města

nepotřebujete, pak se tu žije docela dobře. Ale když najednou máte jiný názor a začnete věci vidět jinak, než naši zastupitelé a nikdo vás neposlouchá, pak máte chuť s tím něco udělat.